3S là gì?

[ Điểm đánh giá5/5 ]4 người đã bình chọn
Xem: 1231 | Cật nhập: 2/20/2014 8:49:40 AM | RSS

Có ba yếu tố cơ bản nền tảng của du lịch tự nhiên ( Khi viết ba yếu tố đó bằng tiếng Anh, mỗi yếu tố đều bắt đầu bằng chữ S ). Vậy ba chữ đó là gì, bạn có thể viết ra và trình bày nó chứ ?

Xin vui lòng để lại họ tên của bạn cùng các thông tin liên lạc như địa chỉ nơi ở hoặc cơ quan làm việc, điện thoại, email để tiện liên lạc... và biết đâu đó sẽ có điều bất ngờ đến với bạn từ NewvisionTravel !

Trân trọng cảm ơn trước về sự tham gia trao đổi của bạn !

Minh Đức